Tag

OZE
Kontrowersje wokół “ustawy wiatrakowej” Ówczesny projekt zakładał powiększenie katalogu inwestycji strategicznych o elektrownie wiatrowe. W praktyce oznaczało to, że nie byłaby potrzebna analiza zgodności lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Autorzy zaproponowali również zmianę odległości budowy cichych wiatraków z obowiązujących 700 m na 300 m od zabudowy mieszkalnej, czy rezerwatów przyrody. Nie mniejsze oburzenie wywołała...
Read More

Kategorie