Tag

zarząd spółki
Już 13 października wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, przewidująca między innymi nowe uprawnienia dla organów spółek, zmianę zasad odpowiedzialności członków zarządu czy doprecyzowanie kwestii związanych z obliczaniem mandatów i kadencji członków organów.Październikowa zmiana jest jedną z największych reform Kodeksu spółek handlowych od lat. Z tego też powodu, pozostałe zagadnienia, tj. grupy spółek czy...
Read More
Rok 2022 przyniósł długo oczekiwane zmiany w zakresie składania podpisów na sprawozdaniach finansowych. W przypadku spółek, które posiadają wieloosobowy zarząd sprawozdania finansowe składane za 2021 r. nie będą musiały być już podpisywane przez wszystkich członków zarządu.Kto podpisuje sprawozdanie finansowe po 1 stycznia 2022 r.?Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje elektronicznie osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, zwykle...
Read More