Tag

przerwanie przedawnienia
Pod koniec 2021 r., zdecydowanie w cieniu ustaw łącznie nazwanych „Polskim Ładem”, weszła również w życie istotna zmiana w prawie cywilnym.Ma ona istotne znaczenie dla taktyki w prowadzonych sporach, i to nie tylko sądowych.Do tej pory wszczęcie mediacji (np. pozasądowej) lub sądowego postępowania pojednawczego miało ten skutek, że przerywało bieg terminu przedawnienia roszczeń dochodzonych od przeciwników.Przerwanie...
Read More

Najnowsze komentarze

    Kategorie