Tag

#proces sądowy
Pod koniec 2021 r., zdecydowanie w cieniu ustaw łącznie nazwanych „Polskim Ładem”, weszła również w życie istotna zmiana w prawie cywilnym.Ma ona istotne znaczenie dla taktyki w prowadzonych sporach, i to nie tylko sądowych.Do tej pory wszczęcie mediacji (np. pozasądowej) lub sądowego postępowania pojednawczego miało ten skutek, że przerywało bieg terminu przedawnienia roszczeń dochodzonych od przeciwników.Przerwanie...
Read More
Czasy, w których trzeba było brać udział osobiście w rozprawie w budynku sądu przechodzą do przeszłości.W ostatnich latach mieliśmy już przepisy dotyczące pomocy sądowej i video konferencji. Jednak ryzyka związane z rozwijającą się pandemią Covid19 sprawiły, ze ustawodawca ostatecznie zdecydował się na szerokie wprowadzenie zarówno rozpraw „online” lub posiedzeń z wyłączeniem jawności (choć tu na...
Read More