Tag

kredyt walutowy
Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego ws. CHF – krótka analizaJak pamiętasz, w dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy, w 7-osobowym składzie Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której rozstrzygnął, która z teorii rozliczenia nieważnej umowy kredytu frankowego – salda czy kondykcji – jest teorią prawidłową. Wskazał również termin, od którego możesz dochodzić od banku zwrotu uiszczonych przez...
Read More
11 maja 2021 r. miał być przełomowym dniem dla wielu frankowiczów i losu ich umów kredytowych.Sąd Najwyższy miał dzisiaj w pełnym składzie Izby Cywilnej wydać uchwałę, mającą ujednolicić linię orzeczniczą sądów powszechnych w sprawach kredytów walutowych.Niestety po raz kolejny nie doszło do wydania rozstrzygnięcia…Pierwszy powód to alarm bombowy, który na szczęście okazał się fałszywy, ale...
Read More
obsługa spółki
Nie sposób odnieść wrażenia, że powolne, ale jednoznaczne utrwalanie linii orzeczniczej sądów powszechnych na korzyść frankowiczów sprawia, że większość banków przegrupowuje siły, uwzględniając coraz większe ryzyko przegranych spraw.Propozycja PKO BP SA dla frankowiczówPrzykładowo PKO BP SA dąży do stworzenia specjalnego funduszu, na kwotę, uwaga – 6,7 mld zł, który ma zabezpieczyć ugody z frankowiczami. Wstępna...
Read More