Tag

#doręczenia elektroniczne
Czasy, w których trzeba było brać udział osobiście w rozprawie w budynku sądu przechodzą do przeszłości.W ostatnich latach mieliśmy już przepisy dotyczące pomocy sądowej i video konferencji. Jednak ryzyka związane z rozwijającą się pandemią Covid19 sprawiły, ze ustawodawca ostatecznie zdecydował się na szerokie wprowadzenie zarówno rozpraw „online” lub posiedzeń z wyłączeniem jawności (choć tu na...
Read More