Tag

Centralny Rejestr Beneficjentów
W dniu 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”), która przede wszystkim rozszerzy katalog podmiotów podlegających wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Na skutek modyfikacji ustawy, poza spółkami, które dotychczas zobligowane były do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji,...
Read More