Ubezpieczenia jachtu w Polsce

Prowadzenie jachtu to nie tylko przyjemność, ale także odpowiedzialność. Każdy żeglarz, niezależnie od doświadczenia, powinien być świadomy ryzyk związanych z żeglugą. Właściwe ubezpieczenie jachtu jest kluczowe, aby zapewnić sobie spokój ducha i ochronę finansową w razie nieprzewidzianych zdarzeń.  

 

Rodzaje ubezpieczeń jachtowych 

 Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ubezpieczeń dla żeglarzy. Przejrzyjmy podstawowe produkty: 

  • ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) – obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim podczas rejsu jachtem. Ubezpieczenie chroni właściciela jachtu przed roszczeniami osób trzecich.  
  • ubezpieczenie casco – obejmuje szkody materialne na jachcie, takie jak uszkodzenia kadłuba, osprzętu czy innych elementów jednostki. Jest szczególnie ważne, jeśli jacht jest nowy lub wartościowy. Ubezpieczenie casco może również obejmować szkody spowodowane przez warunki pogodowe, kolizje czy akty wandalizmu. 
  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla członków załogi – chroni załogę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które mogą wystąpić na pokładzie. Polisa obejmuje koszty leczenia, rehabilitacji oraz wypłaty świadczeń w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. 
  • ubezpieczenie rzeczy osobistych – czyli ubezpieczenie przedmiotów znajdujących się na pokładzie jachtu, takich jak sprzęt elektroniczny, ubrania czy inne cenne rzeczy. Jest ono istotne, zwłaszcza dla osób, które często przewożą na jachcie wartościowe przedmioty. 

 

Najważniejsze elementy dobrej oferty ubezpieczeniowej 

Wybierając ubezpieczenie jachtowe zawsze chcemy kupić to najlepsze. To, na co warto i trzeba zwrócić szczególną uwagę różni się w zależności od konkretnego produktu. Jest jednak kilka uniwersalnych elementów dobrej oferty ubezpieczeniowej, np.: 

  • suma ubezpieczenia – maksymalna kwota, którą można uzyskać z ubezpieczenia. Powinna być adekwatna do wartości jachtu i potencjalnych kosztów napraw. Upewnij się, że suma ubezpieczenia pokryje pełną wartość jachtu oraz koszty ewentualnych napraw lub wymiany.  
  • obszar żeglugowy- zakres geograficzny, na którym obowiązuje polisa. Upewnij się, że obejmuje ona obszary, na których zamierzasz żeglować, czy to w Polsce, w Unii Europejskiej, czy też na innych akwenach. Ważne jest, aby zakres geograficzny odpowiadał twoim planom żeglugowym. 
  • siła wyższa – określenie zdarzeń, które ubezpieczenie nie obejmuje, takich jak ekstremalne warunki pogodowe czy działania wojenne. Im mniej wyłączeń, tym lepiej dla ubezpieczonego. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, jakie zdarzenia są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 
  • franszyza redukcyjna- udział własny ubezpieczającego w szkodzie. Im niższa franszyza, tym korzystniej dla ubezpieczającego. Należy sprawdzić, jaka jest wysokość franszyzy w różnych scenariuszach, takich jak szkody całkowite, częściowe czy kradzież. Często za zwiększeniem składki można całkowicie wyłączyć franszyzę redukcyjną. 
  • renoma ubezpieczyciela – ważne jest, aby ubezpieczyciel był wiarygodny i miał dobrą reputację. Szybkość reakcji na zgłoszenia i niezawodność kontaktu są kluczowe. Dobrze jest sprawdzić opinie innych klientów i zasięgnąć informacji na temat doświadczeń z danym ubezpieczycielem. 

 

Podsumowanie 

Na rynku ubezpieczeń występuje wiele ubezpieczeń jachtowych. Przy wyborze konkretnego rodzaju ubezpieczenia kierujmy się naszymi potrzebami. Ubezpieczenie jest dla nas realnym zabezpieczeniem na wypadek nieplanowanych zdarzeń – warto więc poświęcić chwilę dłużej na jego wybór i skonsultować się z brokerem, który wybierze najlepszy produkt.

Opracował:

Jakub Cieśla

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jako młody adept prawa interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym. Wspiera pracowników Kancelarii w ich codziennej pracy. Zaangażowany w życie uczelni, miłośnik kolarstwa romantycznego i dobrej kawy. 

Related Posts

Leave a Reply

Ostatnie artykuły

Jachty, ruble i sankcje: jak nie dać się złapać w sieci finansowych kłopotów
11 lipca 2024
Sygnalista to nie wróg, czyli, co firmy mogą zyskać na wejściu w życie przepisów o ochronie zgłoszeń w zakładzie pracy. 
4 lipca 2024
Chiny nie udają Greka, czyli co pokazały największe targi gospodarki morskiej – Posidonia 2024
20 czerwca 2024

Kategoria

Aktualności

W tym miejscu będziemy przedstawiać, w nieco bardziej blogowej i przyjaznej atmosferze, aktualne wpisy dotyczące bieżącej działalności i prawniczych kwestii.

Zapraszamy też do dyskusji!