Uwaga! Jeżeli żeglujesz pod biało-czerwoną banderą, to pamiętaj, że już jutro (31 stycznia 2023 r.) upływa ostatni z terminów na przerejestrowanie jachtu o długości do 24 m do nowego systemu Reja24!

Od 1.02.2023 r. wszystkie dotychczasowe dokumenty rejestracyjne jachtów do 24 m stracą ważność. 

 

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA JACHTU

Pamiętaj, że obowiązkowej rejestracji podlegają:

  1. jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

  2. jednostki pływające używane do połowów rybackich,

  3. jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Aby dokonać ponownej rejestracji, musisz złożyć odpowiedni wniosek do dowolnie wybranego organu rejestrującego.

Należą do nich:

  • starosta (starostwa powiatowe),
  • prezydent miast na prawach powiatów (np. Szczecin, Gdynia, Gdańsk)
  • Polski Związek Żeglarski
  • Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.  

Nie ma znaczenia, gdzie został wydany poprzedni dokument rejestracyjny. Ponownej rejestracji można dokonać wedle własnego wyboru organu rejestrującego.  

Aby móc dokonać rejestracji według nowych zasad, należy założyć konto na portalu Reja24 oraz pojawić się w urzędzie osobiście celem wypełnienia stosownego formularza wraz z załącznikami.

Procedura rejestracji kończy się wydaniem dokumentu, który należy odebrać w siedzibie organu rejestrującego.

Procedura chwilę trwa (w praktyce od paru dni do paru tygodni – w zależności od sprawności, doświadczenia i kompetencji wybranego organu).

Po skutecznym jej przeprowadzeniu, odbierasz certyfikat tymczasowy. Możesz się nim posługiwać do momentu wydania właściwego dokumentu,  jak oryginałem.

Link do informacji dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m znajdziesz w tym miejscu: https://szkolenia.reja24.gov.pl/

 

KARA ZA BRAK REJESTRACJI

Jeżeli nie udało Ci się w terminie złożyć wniosku o rejestrację jachtu, to musisz pamiętać, że dotychczasowy dokument stracił swoją ważność.

Czyli pozostajesz w sytuacji braku zarejestrowania swojego jachtu.

Brak dopełniania ustawowo nałożonego obowiązku rejestracji jednostki do 24 m, skutkować może odpowiedzialnością za wykroczenie i nałożeniem odpowiedniej grzywny (również w formie mandatu karnego).

Na wysokość grzywny z pewnością będą miały wpływ postawa właściciela,  okoliczności towarzyszące zatrzymaniu, jak również wartość czy wielkość posiadanego jachtu. Wymiar kary będzie miał charakter indywidualny i uzależniony będzie od konkretnych okoliczności stwierdzenia naruszenia.

Nie zapomnij również, że odpowiedniej rejestracji może również wymagać ubezpieczyciel. Każdy jest sobie w stanie wyobrazić odmowę wypłaty odszkodowania z posiadanej polisy ubezpieczeniowej z powodów tzw. formalnych.

 

W praktyce pewnie ryzyko nałożenia tej grzywny w okresie zimowym będzie mniejsze.

Niemniej, warto nie czekać na moment kontroli i przerejestrować jednostkę – o ile jeszcze tego nie zrobiłeś – jak najszybciej.

 

Opracował Jakub Rodziewicz

Related Posts

Leave a Reply

Ostatnie artykuły

Bezpieczne nabycie jachtu
12 września 2023
Uwarunkowania środowiskowe – kolejny etap inwestycji w morską farmę wiatrową
24 sierpnia 2023
Jak wygląda status prawny doku pływającego w stoczni?
4 sierpnia 2023

Kategoria

Aktualności

W tym miejscu będziemy przedstawiać, w nieco bardziej blogowej i przyjaznej atmosferze, aktualne wpisy dotyczące bieżącej działalności i prawniczych kwestii.

Zapraszamy też do dyskusji!