- Odszkodowania -

Odszkodowania

 • Analiza i opracowywanie zagadnień związanych z dochodzeniem odszkodowań (lub zadośćuczynień) w sprawach:
 • - wypadków na morzu,
 • - wypadków komunikacyjnych,
 • - błędów medycznych,
 • - śmierci osoby najbliższej,
 • - zdarzeń objętych umową ubezpieczenia dobrowolnego (w tym z indywidualnych polis ubezpieczeniowych marynarzy).
 • - bezumownego zajęcia gruntu,
 • - niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
 • - niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych).
 • Prowadzenie lub wspieranie negocjacji z przeciwnikami procesowymi (w tym ubezpieczycielami).
 • Prowadzenie lub udział w mediacjach.
 • Reprezentacja procesowa w sprawach sądowych cywilnych i karnych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas maila lub zadzwoń. Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.

Kontakt