Magdalena Basałaj

kierowniczka biura

Biografia

Magdalena Basałaj jest absolwentką Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, w której od 1998 r. zajmowała stanowisko pracownika administracyjnego.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim zapewnieniem właściwego przepływu informacji i dokumentów, w tym korespondencji z sądami, urzędami czy osobami prywatnymi. Odpowiedzialna jest za czynności związane z pocztą i profesjonalną obsługę klientów. Koordynuje działania w zakresie obsługi administracyjnej Kancelarii i rozwiązywania bieżących problemów. Sprawuje nadzór nad systemem obiegu dokumentów kancelaryjnych oraz procesem archiwizacji. Dba o sprawne funkcjonowanie Kancelarii.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonatka literatury.