„Panie mecenasie, a może ten jacht do firmy damy i w koszty da się wrzucić?” 

To zazwyczaj jedno z pierwszych pytań, które słyszymy podczas spotkań z osobami zamierzającymi spełnić swoje marzenia o zakupie własnego jachtu.

„Można to rozważyć” – odpowiadam – „tylko zastanówmy się, jaki będzie związek nabycia tego jachtu z przychodami generowanymi przez firmę?”.

I tu zazwyczaj zaczynają się schody…

Sprawa jest niestety delikatna. 

W skali kraju mamy już kilka orzeczeń (w tym wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego), które odnoszą się do możliwości zaliczania w koszty podatkowe wydatków poniesionych na zakup i utrzymanie jachtu.

Jedno z takich orzeczeń zostało wydane w dniu 20 października 2022 r. przez WSA w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 316/22) i było efektem częściowo negatywnej dla podatnika interpretacji podatkowej.

Wnioski płynące z tego orzeczenia są niestety dla kupującego zbieżne z wnioskami płynącymi z wcześniejszych orzeczeń i można powoli mówić o wykształceniu linii orzeczniczej w tym temacie.

W opisywanej sprawie spółka planowała wykorzystać łódź motorową do:

  1. przeprowadzania spotkań biznesowych i negocjacji z kontrahentami,
  2. wynajmowania podmiotom trzecim,
  3. przeprowadzania biznesowych rejsów z kluczowymi klientami,
  4. organizowania szkoleń, zebrań i spotkań z pracownikami spółki.

Organ podatkowy w interpretacji zgodził się co do uznania za koszt wydatków na zakup (i utrzymanie) łodzi w zakresie, w jakim będzie służyła wynajmowi oraz szkoleniu pracowników spółki.

Istota sporu sprowadzała się natomiast do oceny, czy przeprowadzanie na łodzi spotkań biznesowych i negocjacji z kontrahentami oraz przeprowadzanie biznesowych rejsów z kluczowymi klientami jest działaniem o charakterze reklamowo-promocyjnym.

Jeżeli tak, to stanowiłby źródło kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli nie, to są to koszty reprezentacyjne, które podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

Sąd opowiedział się za stanowiskiem prezentowanym przez organ interpretacyjny.

Oto kilka kluczowych zdań z tego uzasadnienia:

(..)„reprezentacja” rozumiana jest jako stworzenie pozytywnego obrazu działalności gospodarczej podatnika jako całości, pozytywnego obrazu prowadzonego przedsiębiorstwa i stworzenie u jego kontrahentów ogólnego pozytywnego odbioru podatnika i jego działalności gospodarczej.

Reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia.

W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu stworzenie właściwego klimatu dla prowadzonej działalności rodzi skutek w postaci zwiększenia przychodu. 

W ocenie Sądu, celem działań spółki było stworzenie pozytywnego wizerunku Spółki jako kontrahenta profesjonalnego i wykazującego dbałość o ogólną jakość kontaktów gospodarczych z kluczowymi klientami.

Celem nie było natomiast stworzenie u potencjalnych nabywców pozytywnego obrazu konkretnych towarów i usług oferowanych do sprzedaży.

A w takiej sytuacji wydatki związane z użytkowaniem i eksploatacją łodzi nie mogą być uznane za podejmowane w celach uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

W konsekwencji nie stanowią kosztów podatkowych.

I jak tutaj żyć?

Czy zatem można „wrzucić jacht w koszty”?

Można to w konkretnym przypadku szczegółowo rozważyć.

Ale podejmując decyzję o zakupie jachtu, zacznijmy od decyzji, do czego będzie nam w firmie służył.

Jeżeli interesuje Ciebie temat podatkowego przygotowania do zakupu i eksploatacji jachtu, zachęcam do bezpośredniego kontaktu lub zapoznania się z naszymi dotychczasowymi publikacjami, a zwłaszcza dot. „Bezpiecznego nabycia jachtu„.

Opracował: Maciej Janicki

Related Posts

Leave a Reply

Ostatnie artykuły

Chiny nie udają Greka, czyli co pokazały największe targi gospodarki morskiej – Posidonia 2024
20 czerwca 2024
Kary umowne w umowach nabycia jachtu 
13 czerwca 2024
Ustawa wiatrakowa cz. III
6 czerwca 2024

Kategoria

Aktualności

W tym miejscu będziemy przedstawiać, w nieco bardziej blogowej i przyjaznej atmosferze, aktualne wpisy dotyczące bieżącej działalności i prawniczych kwestii.

Zapraszamy też do dyskusji!