Tag

zabezpieczenie roszczeń w stoczni
Sprawdzaliśmy wcześniej, jak wygląda status prawny doku pływającego w stoczni TUTAJ>>>Założyliśmy, że dok pływający będzie statkiem morskim w rozumieniu Kodeksu morskiego:dok może być wpisany w rejestrze okrętowym (prowadzonym przez izbę morską), ale na wniosek właściciela,wpis ten nie jest obowiązkowy,jeżeli dok nie jest wpisany w rejestrze okrętowym – to powinien być zarejestrowanym w urzędzie morskim.Czy dok...
Read More