Tag

nowe zasady podpisywania sprawozdań
Rok 2022 przyniósł długo oczekiwane zmiany w zakresie składania podpisów na sprawozdaniach finansowych. W przypadku spółek, które posiadają wieloosobowy zarząd sprawozdania finansowe składane za 2021 r. nie będą musiały być już podpisywane przez wszystkich członków zarządu.Kto podpisuje sprawozdanie finansowe po 1 stycznia 2022 r.?Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje elektronicznie osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, zwykle...
Read More