Czy przedsiębiorca może zmienić użytkowanie wieczyste nieruchomości we własność?

Użytkowanie wieczyste to taki sposób korzystania z nieruchomości, który daje Ci możliwość jej używania, jednocześnie nie czyniąc Cię właścicielem.

Obecnie nie jest to najbardziej pożądana instytucja, dlatego państwo i samorządy stopniowo przekazują nieruchomości na własność jej właścicielom.

Ostatnio zmieniono przepisy dając użytkownikom szansę na zakup nieruchomości na własność. Tym razem, zmiany dają możliwość kupienia nieruchomości nie tylko do celów mieszkalnych, ale również związanych z działalnością gospodarczą. Czyli dotyczy to również przedsiębiorców.

Sprawdź, kto może skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić.

Wykup możliwy tylko przez rok

Z nowych przepisów można skorzystać tylko przez rok. Wniosek o wykup nieruchomości trzeba złożyć do 31 sierpnia 2024 roku!

Określenie tak krótkiej perspektywy czasowej miało przyspieszyć wykup i zminimalizować występowanie użytkowania wieczystego.

Kto może skorzystać z wykupu?

Wykup dotyczy tylko gruntów oddanych przed 31 grudnia 1997 roku. Przy czym grunt ten nie musi być w posiadaniu obecnego użytkownika, ale oddany w tego rodzaju korzystanie.

Istotne są również ograniczenia jakie ustawodawca nałożył na wykup nieruchomości.

Sprzedaż nie będzie przeznaczona dla użytkownika, który nie wykonał zobowiązania wynikającego z umowy użytkowania wieczystego.

Przykład: Jeżeli użytkownik zaniechał odpowiedniego zagospodarowania terenu do którego był zobowiązany, nie będzie mógł skorzystać z możliwości wykupu. Podobnie, jeżeli nie uiszczał opłaty od użytkowania. Nie ma znaczenia czy wina była po stronie użytkownika czy też nie.

Niestety, całkowicie wykluczone z nabycia są również grunty położone na terenie portów i przystani morskich (wraz z infrastruktura portową). Wynika to wprost z ustawy.

Podobnie nie będzie możliwości zakupu nieruchomości przeznaczonych na rodzinne ogródki działkowe i nieruchomości niezabudowanych. 

Czyli firmy branżowe (czy to z segmentu gospodarki morskiej, czy przemysłu jachtowego) będą mogły skorzystać z tych uprawnień jedynie na „stałym lądzie” (o ile grunt nie jest ogródkiem działkowym i jest zabudowany).

Wykup, ale po jakiej cenie?

Podzielono modele płatności w zależności od tego czy jest to grunt Skarbu Państwa czy też samorządu.

W przypadku Skarbu Państwa istnieje możliwość:

  • płatności jednorazowej i wówczas stawka wynosi iloczyn 20-krotności stawki opłaty rocznej oraz wartości nieruchomości, czyli:

(20  x  stawki opłaty rocznej)        x        wartość nieruchomości

  • płatności ratalnej i wówczas stawka wynosi iloczyn 25-krotności stawki opłaty rocznej oraz wartości nieruchomości, czyli:

(25   x   stawka opłaty rocznej)      x        wartość nieruchomości

Przykład: Przy nieruchomości o wartości 300.000 zł i stawce opłaty za użytkowanie wieczyste wynoszącej 1%, będzie to następujące równanie:

(20 x 1%) x 300.000 zł = 60.000 zł

Jeżeli wykup miałyby następować w ratach:

(25 x 1%) x 300.000 zł = 75.000 zł

W przypadku gruntów należących do samorządu wysokość wykupu będzie uzależniona od decyzji organu. Jednocześnie cena nie może być niższa niż 20% i wyższa niż wartość nieruchomości gruntowej.

Decyzję mają podjąć samorządy nie później niż do 31 grudnia 2023 r. Jeżeli tego nie zrobią, będą obowiązywały zasady, jak przy wykupie gruntów Skarbu Państwa.

Jeśli nie ustalono opłaty rocznej, organ będzie samodzielnie określał cenę wykupu na podstawie stawek ustawowych, które uzależnione są od celu nieruchomości i ustalane są w procentach od 0,3 do 3%.

Co jednak istotne, przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze minimalne kwoty wsparcia państwa czyli tzw. przepisy pomocy de minimis.

Jednak to już temat na kolejną publikację.

Opracowali:

Marcin Sokołowski

Marcin Sokołowski

Michał Wieczorek

Related Posts

Leave a Reply

Ostatnie artykuły

Chiny nie udają Greka, czyli co pokazały największe targi gospodarki morskiej – Posidonia 2024
20 czerwca 2024
Kary umowne w umowach nabycia jachtu 
13 czerwca 2024
Ustawa wiatrakowa cz. III
6 czerwca 2024

Kategoria

Aktualności

W tym miejscu będziemy przedstawiać, w nieco bardziej blogowej i przyjaznej atmosferze, aktualne wpisy dotyczące bieżącej działalności i prawniczych kwestii.

Zapraszamy też do dyskusji!