Month

czerwiec 2021
Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego ws. CHF – krótka analizaJak pamiętasz, w dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy, w 7-osobowym składzie Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której rozstrzygnął, która z teorii rozliczenia nieważnej umowy kredytu frankowego – salda czy kondykcji – jest teorią prawidłową. Wskazał również termin, od którego możesz dochodzić od banku zwrotu uiszczonych przez...
Read More